Dec 12, 2019   2:36 a.m. Otília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Redoxne aktívne koordinačné zlúčeniny s antiproliferatívnymi vlastnosťami sledované pomocou spektroskopických a elektrochemických metód
Title of topic in English: Redox active metallocomplexes exhibiting antiproliferative properties studied by spectroscopic and electrochemical methods
State of topic: approved (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Physical Chemistry and Chemical Physics - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
Summary: Práca zahŕňa štúdium širokej palety novo pripravených komplexov prechodných kovov hlavne s ligandmi na báze tiosemikarbazónov, ktoré vykazujú významnú biologickú aktivitu. Ukázalo sa, že cytotoxicita komplexov bola spojená s generáciou ROS (reaktívne formy kyslíka) ako aj s inhibíciou ribonukleotidovej reduktázy. Protinádorová aktivita sa testovala na rôznych rakovinových i zdravých bunkách pomocou kolorimetrického MTT testu, pričom v niektorých prípadoch bola až 50-násobne vyššia než pre cis-platinu. Z tohto dôvodu majú tieto komplexy vysoký potenciál využitia pri liečbe nádorov rezistentných voči cis-platine. Výskum bude zameraný na elektrochemickú charakterizáciu týchto komplexov v DMSO a vo vodnom prostredí, skúmanie reverzibility redukčných dejov, lokalizáciu redoxného centra, identifikáciu paramagnetických produktov, ako aj ich schopnosť generovať ROS v prítomnosti molekulového kyslíka.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-POVYKO Food, Nutrition, Cosmetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.