Nov 13, 2019   9:08 a.m. Stanislav
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vlákna z kyseliny polymliečnej farbené špeciálnymi farbivami
Title of topic in English: Fibres from Poly(lactic Acid) Dyed by Special Dyestuffs
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Plastics, Rubber and Fibres - IPM FCFT
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Summary: Fluorescenčné alebo fotochrómne pigmenty sa v súčasnosti najviac používajú pri povrchových úpravách textilných materiálov. Účinok týchto pigmentov v závislosti od spôsobu nanášacej technológie resp. použitých materiálov veľmi rýchlo klesá, až sa stráca. V práci bude študovaný vplyv podmienok prípravy vlákna z kyseliny polymliečnej (PLA) na koloristické vlastnosti PLA vlákien vyfarbených rôznym spôsobom.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.