Nov 13, 2019   9:18 a.m. Stanislav
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Príprava a vlastností PLA vlákien pre textilné účely
Title of topic in English: Preparation and Properties of PLA Fibres for Textile Applications
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Plastics, Rubber and Fibres - IPM FCFT
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Summary: V súčasnosti je veľký tlak na znižovanie odpadu z polymérov vyrobených z fosílnych zdrojov. K navýšeniu takéhoto odpadu prispievajú i syntetické vlákna, preto je úlohou súčasnosti zvýšiť produkciu vlákien z polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín. K takýmto polymérom patrí i kyselina polymliečna (PLA). Zatiaľ vyrobené vlákna z PLA nedosahujú požadované vlastnosti vlákien vyrobených zo syntetických polymérov. Bakalárska práca bude zameraná na prípravu vlákien z kyseliny polymliečnej (PLA) modifikovaných nízkomolekulovými aditívami - zmäkčovadlami. V práci sa bude sledovať vplyv koncentrácie zmäkčovadla na nadmolekulovú a morfologickú štruktúru, termické, mechanickofyzikálne a termomechanické vlastnosti pripravených modifikovaných PLA vlákien.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.