27. 10. 2020  23:02 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Štruktúra a vlastností vlákien z biodegradovateľných polymérov
Názov témy anglicky:
Structure and Properties of Fibres from biodegradable polymers
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Abstrakt:
Diplomová práca bude zameraná na prípravu vlákien zo zmesi biodegradovateľných polymérov vyrábaných z obnoviteľných zdrojov surovín. Bude študovaný vplyv podmienok prípravy a starnutia na nadmolekulovú a morfologickú štruktúru, mechanickofyzikálne a termomechanické vlastnosti pripravených vlákien z kyseliny polymliečnej.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Zameranie
I-PSP prírodné a syntetické polyméry
I-PSP-PKG plasty, kaučuk a guma

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.