21. 1. 2020  7:10 Vincent
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Farbenie PLA vlákien špeciálnymi farbivami
Názov témy anglicky: Dyeing of PLA Fibres using Special Dyestuffs
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Abstrakt: Textilné materiály sú v súčasnosti farbené špeciálnymi farbivami (fluorescenčnými a fotochrómnymi) najmä klasickým postupom z kúpeľa. Stabilita takéhoto vyfarbenia textilných materiáloch je nízka a ich farebnosť sa veľmi rýchlo stráca. Diplomová práca bude zameraná na prípravu nefarbeného a farbeného v hmote vlákna z polyméru z obnoviteľných zdrojov (kyselina polymliečna - PLA). Zároveň bude nefarbené PLA vlákno farbené špeciálnym farbivom z kúpeľa za rôznych podmienok. Výsledkom bude porovnanie stability vyfarbenia rôzne vyfabených PLA vlákien na základe hodnotenia koloristických vlastností.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-PKG plasty, kaučuk a guma

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.