19. 2. 2020  1:37 Vlasta
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Inhibícia nitrifikácie v biologickom stupni MCHB ČOV Slovnaft, a.s.
Název tématu anglicky: Inhibition of nitrification in biological stage of MCHB WWTP Slovnaft
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá procesom inhibície nitrifikácie v aktivácii ČOV Slovnaft. V laboratórnych podmienkach budeme sledovať vplyv vybraných zložiek odpadových vôd na inhibíciu nitrifikácie. Meranie rýchlosti nitrifikácie v kinetických testoch bude základom na definovanie miery inhibície. Ako potenciálny inhibítor bude použitý tiosíran v rozsahu stoviek až tisícov mg/l, inhibícia bude sledovaná aj prítomnosti vysokých koncentrácií amónnych iónov resp. vysokých hodnôt pH.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.