Nov 21, 2019   3:43 p.m. Elvíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Inhibícia nitrifikácie v biologickom stupni MCHB ČOV Slovnaft, a.s.
Title of topic in English: Inhibition of nitrification in biological stage of MCHB WWTP Slovnaft
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Summary: Diplomová práca sa zaoberá procesom inhibície nitrifikácie v aktivácii ČOV Slovnaft. V laboratórnych podmienkach budeme sledovať vplyv vybraných zložiek odpadových vôd na inhibíciu nitrifikácie. Meranie rýchlosti nitrifikácie v kinetických testoch bude základom na definovanie miery inhibície. Ako potenciálny inhibítor bude použitý tiosíran v rozsahu stoviek až tisícov mg/l, inhibícia bude sledovaná aj prítomnosti vysokých koncentrácií amónnych iónov resp. vysokých hodnôt pH.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.