Jan 18, 2020   1:51 p.m. Bohdana
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vplyv farmaceutík na respirometrickú aktivitu čistiarenského kalu.
Title of topic in English: Influence of farmaceuticals on respirometric activity of sewage sludge
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Summary: V odpadových vodách sú prítomné zmesi rôznych farmaceutík, ktoré môžu ovplyvňovať biologické procesy na ČOV. Diplomová práca sa bude zaoberať vplyvom vybraných farmaceutík na respirometrickú aktivitu čistiarenského kalu. Rýchlosti spotreby kyslíka kalov budú sledované v laboratórnych podmienkach v prítomnosti vybraných antibiotík, analgetík a iných liečiv.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.