Nov 12, 2019   8:04 a.m. Svätopluk
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Sušenie a pyrolýza ako prostriedky na odstraňovanie farmaceutík z čistiarenských kalov
Title of topic in English: Drying and pyrolysis as tools for removal of pharmaceutical from sewage sludge
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Summary: Prítomnosť farmaceutík v čistiarenských kaloch obmedzuje ich využitie napr. na poľnohospodárske účely. V laboratórnych podmienkach budú reálne čistiarenské kaly podrobene termických procesom (napr. sušenie a pyrolýza) s cieľom odstrániť farmaceutiká, ktoré sú na kaloch nasorbované. Testy sa budú realizovať pri rôznych teplotných ako aj časových rozsahoch.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.