9. 12. 2019  9:46 Izabela
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Úprava zeolitov pre účely sorpcie farmaceutík z odpadových vôd
Název tématu anglicky: Treatment of zeolites for pharmaceuticals removal from wastewater
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Abstrakt: Obsah farmaceutík v odpadových vodách je všeobecne známy a preto sú reálne aktivity na ich odstraňovanie. Jednou z použiteľných metód je aj sorpcia na povrchu vybraných absorbentov. Použitie zeolitov ako absorbentov farmaceutík si však vyžaduje ich mechanicko-chemicko-termickú úpravu, ktorej realizácia bude úlohou tejto bakalárskej práce.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.