14. 12. 2019  1:31 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Problematika nitrifikácie v odpadových vodách s nízkou neutralizačnou kapacitou
Název tématu anglicky: Nitrification in wastewater with low alkalinity
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Abstrakt: Čistenie odpadových vôd s nízkou neutralizačnou kapacitou je častým problémom napr. na čerpacích staniciach, horských chatách a pod. Nitrifikácia, ktorá obvykle prebieha pri čistiarenských procesoch, produkuje vodíkové ióny, ktoré môžu vyčerpať neutralizačnú kapacitu odpadovej vody a posunúť pH vody do inhibičných rozsahov pod pH = 5-6. Cieľom bakalárskej práce je v laboratórnych podmienkach testovať kapacitné možnosti čistiarenských procesov, kde je odpadová voda s nízkym obsahom solí, resp. s nízkou neutralizačnou kapacitou.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.