Dec 16, 2019   1:15 p.m. Albína
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Distribúcia síry o chlóru pri splyňovaní tuhého alternatívneho paliva (TAP) a návrh opatrení pre zníženie ich koncentrácií v procesnom plyne
Title of topic in English: Distribution of chlorine and sulfur into the products of Refused-Derived Fuel (RDF) gasification and proposal for measures to reduce their concentrations in the process gas
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Summary: Plyn, ktorý sa vyrába splyňovaním tuhého alternatívneho paliva (významná zložka tuhého komunálneho odpadu) obsahuje okrem požadovaných zložiek ako H2 a CO aj nepožadované látky ako zlúčeniny síry a chlóru. Zdrojom týchto zlúčenín je samotná surovina. Tieto kontaminanty obmedzujú možnosti použitia vyrobeného plynu. Preto je potrebne ich z plynu odstrániť. Tento projekt je experimentálneho charakteru a je zameraný na stanovenie distribúcie síry a chlóru do jednotlivých produktov splyňovania TAP. Na základe výsledkov experimentov študent má za úlohu navrhnúť opatrenia na zníženie obsahu uvedených kontaminantov v procesnom plyne.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHEI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.