14. 12. 2019  20:24 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Kontaminanty v plyne získaný pyrolýzou tuhého alternatívneho paliva (TAP)
Název tématu anglicky: Contaminants in Refuse -Derived -Fuel (RDF) pyrolysis gas
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Abstrakt: Plyn, ktorý sa vyrába pyrolýzou tuhého odpadu sa zvyčajné používa na ohrev samotného pyrolýzneho reaktora. Tento plyn obsahuje okrem požadovaných spáliteľných zložiek ako ľahké uhľovodíky, CH4, H2 a CO aj nepožadované látky ako zlúčeniny síry a chlóru a takisto nespáliteľné zložky ako N2 a CO2. Pri použití uvedeného plynu na ohrev reaktora nemusia byť splnené emisné limity, preto sa obsah kontaminantov pred použitím plynu sa musí redukovať. Tento projekt je experimentálneho charakteru a je zameraný na stanovenie distribúcie síry a chlóru do jednotlivých produktov pyrolýzy TAP a stanovenie obsahu CO, NOx, SO2 a Cl2 v spalinách po spaľovaní pyrolýzneho plynu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-CHEI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.