Nov 15, 2019   6:23 p.m. Leopold
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Kontaminanty v plyne získaný pyrolýzou tuhého alternatívneho paliva (TAP)
Title of topic in English: Contaminants in Refuse -Derived -Fuel (RDF) pyrolysis gas
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Summary: Plyn, ktorý sa vyrába pyrolýzou tuhého odpadu sa zvyčajné používa na ohrev samotného pyrolýzneho reaktora. Tento plyn obsahuje okrem požadovaných spáliteľných zložiek ako ľahké uhľovodíky, CH4, H2 a CO aj nepožadované látky ako zlúčeniny síry a chlóru a takisto nespáliteľné zložky ako N2 a CO2. Pri použití uvedeného plynu na ohrev reaktora nemusia byť splnené emisné limity, preto sa obsah kontaminantov pred použitím plynu sa musí redukovať. Tento projekt je experimentálneho charakteru a je zameraný na stanovenie distribúcie síry a chlóru do jednotlivých produktov pyrolýzy TAP a stanovenie obsahu CO, NOx, SO2 a Cl2 v spalinách po spaľovaní pyrolýzneho plynu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHEI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.