13. 11. 2019  8:17 Stanislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Static solution of the monolithic floor slab of a multi storey car parking
Názov témy anglicky: Static solution of the monolithic floor slab of a multi storey car parking
Stav témy: schválené (prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra betónových konštrukcií a mostov - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
Abstrakt: The bachelor thesis requires a detailed static calculation of the floor slab of a car parking. In the preliminary design, the floor slab should be designed and verified in two variants. The drawings should contain drawings of the form plan and detailing of reinforcement of the continuous floor slab, The extent of the drawings will be specified during the work.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CE Civil Engineering

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.