14. 12. 2019  9:15 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh výroby koksového katalyzátora z tuhého zvyšku pyrolýzy pneumatík
Název tématu anglicky: Design of char catalyst production from tire pyrolysis char
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Abstrakt: Projekt ma za cieľ zostavenie materiálových a entalpických bilancií jednotlivých zariadení v procese výroby koksového katalyzátora z tuhého zvyšku pyrolýzy pneumatík aplikáciou poznatkov už získaných z experimentov v laboratórnych podmienkach a z literatúry. Študent má za úlohu vykonať literárnu rešerž problematiky, zostaviť schému výrobného procesu, realizovať bilančné výpočty a optimalizovať procesné parametre.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.