Nov 18, 2019   4:04 a.m. Eugen
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Teoretické štúdium parametrov vibronickej interakcie
Title of topic in English: Theoretical study of vibronic interaction parameters
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Breza, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Physical Chemistry - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Martin Breza, CSc.
Summary: Obsahom práce je hľadanie vzájomných závislostí medzi medzi parametrami, ktoré sa vyskytujú v matematických vzťahoch, ktoré opisujú závislosť energie komplexov prechodných prvkov od súradníc jednotlivých atómov (tieto boli získané z kvantovo-chemických výpočtov). Bakalár získa skúsenosti z práce so softvérom na vyhodnocovanie funkčných závislostí pomocou metódy najmenších štvorcov na PC.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.