16. 12. 2019  11:06 Albína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Informačný systém pre evidenciu a zber údajov z herných zariadení
Názov témy anglicky: Information system for recording and collecting data from gaming devices
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: RNDr. Renáta Masárová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: RNDr. Renáta Masárová, PhD.
Abstrakt: Prevádzkovatelia hazardných hier budú povinný predkladať (zasielať elektronicky alebo sprístupňovať online) údaje o technických zariadenia vo formáte XML úradu (pre reguláciu hazardných hier). Úloha je navrhnúť systém a implementovať jeho jadro (nebudú sa implementovať časti technicky závislé od rozhraní samotných zariadení) na evidenciu technických zariadení, ich presunov a vytváranie XML hlásení.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.