15. 12. 2019  0:47 Ivica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Signalizácia narušenia priestoru
Názov témy anglicky: Area violation signaling
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: RNDr. Renáta Masárová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: RNDr. Renáta Masárová, PhD.
Abstrakt: Pomocou siete zariadení Arduino (a ich senzorov) vybudovať systém na sledovanie priestoru (stroj, pracovisko, hala, ...) voči narušeniu. Úlohou bude implementovať systém pozostávajú z centrálneho riadiaceho systému (PC) a samostatných zariadení (Arduino) so senzormi. Signály zo zariadení budú zasielané do centrálneho systému a ten ich bude vyhodnocovať.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.