22. 2. 2020  9:24 Etela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Implementácia rozšírenej reality pri výrobe montážnej linky
Názov témy anglicky: Implementation of augmented reality in assembly line production
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
Abstrakt: Obsah:Cieľom diplomovej práce je navrhnúť softvérovú aplikáciu pre prezentáciu projektov nových zariadení vo firme Semikron, výrobných liniek a jednoúčelových strojov pomocou rozšírenej reality. Cieľom navrhovanej aplikácie bude prezentácia 3D modelov navrhovaných projektov v priestoroch výrobnej linky. Diplomová práca je určená pre študenta Bc. Peter Böhm. Úvod 1 Prehľad literatúry k danej problematike 2 Návrh a vytvorenie implementácie 3 Technické a ekonomické zhodnotenie ZáverObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.