Nov 20, 2019   5:32 p.m. Félix
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Automatizovaná kontrola vyhotovenia stavebných objektov
Title of topic in English: Automated verification of buildings
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Surveying - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.
Summary: Práca sa bude zaoberať automatizovanou kontrolou geometrických parametrov stien vybraného stavebného objektu. Prvotná informácia o projektovaných geometrických parametroch stien (poloha orientácia) bude generovaná z existujúceho BIM modelu stavby. V práci bude popísaný princíp informačného modelovania budov ako aj výmenný formát IFC. Bude vytvorený algoritmus na identifikáciu vybraných geometrických parametrov z IFC. Práca bude ďalej obsahovať návrh algoritmu na automatizovanú kontrolu vyhotovenia stien stavebných objektov (regresné modely z údajov získaných TLS, rozdielové modely). Navrhnuté postupy budú verifikované na prípadovej štúdii dokumentácie vybraného stavebného objektu využitím TLS s následnou analýzou výsledkov a s formulovaním odporúčaní.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.