20. 11. 2019  18:23 Félix
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Automatizovaná kontrola vyhotovenia stavebných objektov
Názov témy anglicky: Automated verification of buildings
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.
Abstrakt: Práca sa bude zaoberať automatizovanou kontrolou geometrických parametrov stien vybraného stavebného objektu. Prvotná informácia o projektovaných geometrických parametroch stien (poloha orientácia) bude generovaná z existujúceho BIM modelu stavby. V práci bude popísaný princíp informačného modelovania budov ako aj výmenný formát IFC. Bude vytvorený algoritmus na identifikáciu vybraných geometrických parametrov z IFC. Práca bude ďalej obsahovať návrh algoritmu na automatizovanú kontrolu vyhotovenia stien stavebných objektov (regresné modely z údajov získaných TLS, rozdielové modely). Navrhnuté postupy budú verifikované na prípadovej štúdii dokumentácie vybraného stavebného objektu využitím TLS s následnou analýzou výsledkov a s formulovaním odporúčaní.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.