Dec 15, 2019   6:38 p.m. Ivica
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Konverzia meraných údajov z univerzálnej meracej stanice
Title of topic in English: Conversion of measured data from a total station
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Surveying - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.
Summary: Práca sa bude zaoberať tvorbou aplikácie na konverziu údajov z univerzálnej meracej stanice TS30 do výpočtového softvéru PLS. Práca bude obsahovať popis formátov meraných údajov pre UMS Leica TS30. Počas riešenia práce budú vytvorené formátovacie masky pre export údajov z UMS ako aj aplikácia pre konverziu údajov pre import do softvéru PLS. Vytvorené aplikácie okrem exportu/importu údajov budú vykonávať automatizované predspracovanie meraných údajov. Súčasťou práce bude aj testovanie vytvorenej aplikácie a postupu na konverziu a predspracovanie meraných údajov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.