16. 11. 2019  22:24 Agnesa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Konverzia meraných údajov z univerzálnej meracej stanice
Názov témy anglicky: Conversion of measured data from a total station
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.
Abstrakt: Práca sa bude zaoberať tvorbou aplikácie na konverziu údajov z univerzálnej meracej stanice TS30 do výpočtového softvéru PLS. Práca bude obsahovať popis formátov meraných údajov pre UMS Leica TS30. Počas riešenia práce budú vytvorené formátovacie masky pre export údajov z UMS ako aj aplikácia pre konverziu údajov pre import do softvéru PLS. Vytvorené aplikácie okrem exportu/importu údajov budú vykonávať automatizované predspracovanie meraných údajov. Súčasťou práce bude aj testovanie vytvorenej aplikácie a postupu na konverziu a predspracovanie meraných údajov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.