11. 12. 2019  17:06 Hilda
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Stavebno-technologický projekt + názov stavby
Název tématu anglicky: Construction-technological project
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Katarína Prokopčáková, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Katarína Prokopčáková, PhD.
Abstrakt: Vypracovanie stavebno-technologického projektu realizačného pre zadanú stavbu v nasledujúcom rozsahu: 1. Projekt zariadenia staveniska 1.1 Technická správa k zariadeniu staveniska 1.2 Situácia zariadenia staveniska pre dve etapy postupu výstavby 1.3 Variantný návrh montážnych prostriedkov 2. Časový plán výstavby 2.1 Technická správa k časovému plánu výstavby 2.2 Časový plán výstavby vo forme harmonogramu 2.3 Histogram pracovníkov 3. Špecifické zadanie k stavbe z oblasti technológie staviebOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TS technológia stavieb

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.