Nov 15, 2019   11:30 p.m. Leopold
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Testovanie terestrického laserového skenera Trimble TX5
Title of topic in English: Testing of Trimble TX5 terrestrial laser scanner
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Surveying - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.
Summary: Práca sa bude zaoberať testovaním terestrického laserového skenera Trimble TX5. V práci bude popísaný funkčný princíp terestrického laserového skenovania. Bude navrhnutý súbor testov na overenie vybraných kvalitatívnych charakteristík TLS Trimble TX5, ako napr. presnosť meraných údajov v závislosti od farby a materiálu skenovaného povrchu, resp. od uhla dopadu meracieho signálu na skenovaný povrch. Súčasťou práce budú aj testovacie merania so spracovaním a matematicko-štatistickou analýzou výsledkov. Taktiež bude obsahovať interpretáciu a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov s formuláciou odporúčaní pre využitie TLS Trimble TX5.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.