21. 11. 2019  9:33 Elvíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Testovanie terestrického laserového skenera Trimble TX5
Názov témy anglicky: Testing of Trimble TX5 terrestrial laser scanner
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD.
Abstrakt: Práca sa bude zaoberať testovaním terestrického laserového skenera Trimble TX5. V práci bude popísaný funkčný princíp terestrického laserového skenovania. Bude navrhnutý súbor testov na overenie vybraných kvalitatívnych charakteristík TLS Trimble TX5, ako napr. presnosť meraných údajov v závislosti od farby a materiálu skenovaného povrchu, resp. od uhla dopadu meracieho signálu na skenovaný povrch. Súčasťou práce budú aj testovacie merania so spracovaním a matematicko-štatistickou analýzou výsledkov. Taktiež bude obsahovať interpretáciu a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov s formuláciou odporúčaní pre využitie TLS Trimble TX5.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.