14. 11. 2019  17:54 Irma
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Elektrochemické štúdium vybraných pesticídov a možnosti ich stanovenia v potravinárskych vzorkách
Název tématu anglicky: Electrochemical study of selected pesticides and possibilities of their determination in food samples
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav analytickej chémie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
Abstrakt: Predmetom bakalárskej práce bude vývoj a validácia nových elektroanalytických metód pre individuálne a simultánne stanovenie vybraných pesticídov s využitím moderných elektrochemických senzorov. Praktická aplikovateľnosť týchto metód bude overená na analýze vzoriek potravinárskeho charakteru.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.