30. 10. 2020  9:29 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Geodetický monitoring nosného systému a podlahy stavebného objektu
Názov témy anglicky: Geodetic monitoring of the supporting system and building floor
Stav témy: schválené (prof. Ing. Juraj Janák, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt: Geodetický monitoring sledovania zvislých posunov nosného systému a podlahy stavby. Geodetický monitoring náklonov stĺpov a rohu betónového základu a monitoring trhlín. Spracovanie jednotlivých epôch merania a analýza a interpretácia výsledkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.