2. 4. 2020  3:03 Zita
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Probiotické mliečne výrobky na Slovensku
Názov témy anglicky: Probiotic dairy products in Slovakia
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Greifová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Mária Greifová, PhD.
Abstrakt: Vzhľadom na súčasnú legislatívu nie je možné uvádzať žiadne zdravotné tvrdenia, týkajúce sa probiotických kmeňov na obaloch mliekarenských produktov. Z tohto dôvodu je pomerne málo domácich mliečnych produktov s obsahom probiotík na pultoch predajní. Naši výrobcovia hľadajú spôsoby ako komunikovať zdravotné prínosy pre spotrebiteľov, tak aby neboli v rozpore s legislatívou. Cieľom práce bude zmapovať mliečne výrobky s probiotikami na našom trhu, použité kmene, uvedenie počtu živých baktérií a spôsob marketingovej komunikácie smerom k spotrebiteľovi. Súčasťou práce by mohol byť aj prieskum o povedomí a znalostiach slovenských spotrebiteľov o probiotikách.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.