27. 1. 2020  16:13 Bohuš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Probiotické mliečne výrobky na Slovensku
Název tématu anglicky: Probiotic dairy products in Slovakia
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Mária Greifová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Mária Greifová, PhD.
Abstrakt: Vzhľadom na súčasnú legislatívu nie je možné uvádzať žiadne zdravotné tvrdenia, týkajúce sa probiotických kmeňov na obaloch mliekarenských produktov. Z tohto dôvodu je pomerne málo domácich mliečnych produktov s obsahom probiotík na pultoch predajní. Naši výrobcovia hľadajú spôsoby ako komunikovať zdravotné prínosy pre spotrebiteľov, tak aby neboli v rozpore s legislatívou. Cieľom práce bude zmapovať mliečne výrobky s probiotikami na našom trhu, použité kmene, uvedenie počtu živých baktérií a spôsob marketingovej komunikácie smerom k spotrebiteľovi. Súčasťou práce by mohol byť aj prieskum o povedomí a znalostiach slovenských spotrebiteľov o probiotikách.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.