Aug 15, 2020   10:46 p.m. Marcela
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Food Technology (IFSN FCFT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Probiotické mliečne výrobky na Slovensku
Title of topic in English: Probiotic dairy products in Slovakia
State of topic:
approved (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Department of Food Technology - IFSN FCFT
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary: Vzhľadom na súčasnú legislatívu nie je možné uvádzať žiadne zdravotné tvrdenia, týkajúce sa probiotických kmeňov na obaloch mliekarenských produktov. Z tohto dôvodu je pomerne málo domácich mliečnych produktov s obsahom probiotík na pultoch predajní. Naši výrobcovia hľadajú spôsoby ako komunikovať zdravotné prínosy pre spotrebiteľov, tak aby neboli v rozpore s legislatívou. Cieľom práce bude zmapovať mliečne výrobky s probiotikami na našom trhu, použité kmene, uvedenie počtu živých baktérií a spôsob marketingovej komunikácie smerom k spotrebiteľovi. Súčasťou práce by mohol byť aj prieskum o povedomí a znalostiach slovenských spotrebiteľov o probiotikách.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-POVYKO Food, Nutrition, Cosmetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.