Dec 14, 2019   9:34 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Revitalizácia centrálnej zóny v Šaštíne
Title of topic in English: Revitalization of central zone in Šaštín
State of topic: approved (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Barbora Vaseková
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Faculty of Civil Engineering
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Barbora Vaseková
Summary: Krajinársko - architektonický návrh obnovy parkového námestia a jeho priľahlých častí v centre obce. V tvorivom prístupe sa bude prihliadať na zachovanie miestneho “genius loci“. Návrhu bude predchádzať dendrologický prieskum a zhodnotenie stavu drevín riešeného územia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-KKP Landscaping and Landscape Planning

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.