18. 11. 2019  15:27 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Stavebno-technologický projekt a bytový dom
Názov témy anglicky: Construction-technology project and flat house
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Richard Matúšek, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie stavieb - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Richard Matúšek, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práci je syntéza poznatkov z konštrukčných a technologických predmetov. Pri spracovaní diplomovej práce poslucháč analyzuje situáciu zariadenia staveniska pre hrubú stavbu, pre dokončovacie procesy, návrh nasadenia zdvíhacích mechanizmov s výberom najoptimálnejšieho riešenia. Súčasťou práce je riešenie dopravnej situácie a vypracovanie časového plánu výstavby s histogramami pracovníkov. Seminárna práca bude orientovaná na moderné technologické riešenia v stavebníctve.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TS technológia stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.