20. 11. 2019  3:14 Félix
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Nanomateriály na báze grafénu: teoretické štúdium
Název tématu anglicky: Graphene-based carbon nanomaterials: Theoretical study
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Michal Malček, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Michal Malček, PhD.
Abstrakt: Uhlíkaté nanomateriály dopované prechodnými kovmi (napr. meď, zlato) majú široké uplatnenie v katalýze, biochémii či medicíne. Náplňou bakalárskeho projektu je štúdium interakcie takýchto materiálov s malými molekulami plynov = simulácia detekcie a viazania plynov na povrchu nanomateriálu. Súčasťou projektu je oboznámenie sa so základnými metódami kvantovej (počítačovej) chémie.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.