Nov 13, 2019   7:46 a.m. Stanislav
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Nanomateriály na báze grafénu: teoretické štúdium
Title of topic in English: Graphene-based carbon nanomaterials: Theoretical study
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Malček, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Physical Chemistry - IPC FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Michal Malček, PhD.
Summary: Uhlíkaté nanomateriály dopované prechodnými kovmi (napr. meď, zlato) majú široké uplatnenie v katalýze, biochémii či medicíne. Náplňou bakalárskeho projektu je štúdium interakcie takýchto materiálov s malými molekulami plynov = simulácia detekcie a viazania plynov na povrchu nanomateriálu. Súčasťou projektu je oboznámenie sa so základnými metódami kvantovej (počítačovej) chémie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.