11. 12. 2019  8:46 Hilda
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Nanomateriály na báze grafénu: teoretické štúdium
Názov témy anglicky: Graphene-based carbon nanomaterials: Theoretical study
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Malček, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Michal Malček, PhD.
Abstrakt: Uhlíkaté nanomateriály dopované prechodnými kovmi (napr. meď, zlato) majú široké uplatnenie v katalýze, biochémii či medicíne. Náplňou bakalárskeho projektu je štúdium interakcie takýchto materiálov s malými molekulami plynov = simulácia detekcie a viazania plynov na povrchu nanomateriálu. Súčasťou projektu je oboznámenie sa so základnými metódami kvantovej (počítačovej) chémie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.