11. 12. 2019  14:21 Hilda
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Fikácia dusíka na biomimetických komplexoch železa: teoretické štúdium
Názov témy anglicky: Nitrogen fixation on model biomimetic iron complexes: Theoretical study
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Malček, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Michal Malček, PhD.
Abstrakt: Biomimetická fixácia dusíka predstavuje sľubnú alternatívu k Haber-Boschovmu procesu na výrobu amoniaku. Aktívne centrum nitrogenázy je možné použiť ako vzor pre nové biomimetické komplexy s prechodnými kovmi (napr. železo). Bakalársky projekt je zameraný na štúdium interakcie (a schopnosti viazania) modelových biomimetických komplexov železa s plynným dusíkom. Práca zahŕňa oboznámenie sa so základnými metódami kvantovej (počítačovej) chémie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BIOT biotechnológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.