20. 10. 2020  21:51 Vendelín
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Fikácia dusíka na biomimetických komplexoch železa: teoretické štúdium
Názov témy anglicky:
Nitrogen fixation on model biomimetic iron complexes: Theoretical study
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie fyzikálnej chémie - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov:--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Biomimetická fixácia dusíka predstavuje sľubnú alternatívu k Haber-Boschovmu procesu na výrobu amoniaku. Aktívne centrum nitrogenázy je možné použiť ako vzor pre nové biomimetické komplexy s prechodnými kovmi (napr. železo). Bakalársky projekt je zameraný na štúdium interakcie (a schopnosti viazania) modelových biomimetických komplexov železa s plynným dusíkom. Práca zahŕňa oboznámenie sa so základnými metódami kvantovej (počítačovej) chémie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BIOT biotechnológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.