Dec 14, 2019   11:05 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh štruktúry informačného systému závodu
Title of topic in English: Design of the information system structure of industry plant
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Surveying - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Summary: Návrh štruktúry (hierarchie) informačného systému (IS) závodu. Určenie zoznamu evidovaných objektov a dátových štruktúr. Návrh súpisu vrstiev IS. Návrh spôsobu tvorby a aktualizácie informačného obsahu jednotlivých vrstiev. Definovanie úrovne detailu a kvality informácie v jednotlivých vrstvách. Spôsob vizualizácie informácií obsiahnutých vo vrstvách. Návrh štruktúry a spôsobu tvorby, aktulizácie a vizualizácie informácií o objektoch evidovaných v IS závodu. Relácia IS závodu a BIM pre prípad rekonštrukcie stávajúcich alebo realizácie nových stavebných objektov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.