22. 11. 2019  22:07 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh štruktúry informačného systému závodu
Názov témy anglicky: Design of the information system structure of industry plant
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Abstrakt: Návrh štruktúry (hierarchie) informačného systému (IS) závodu. Určenie zoznamu evidovaných objektov a dátových štruktúr. Návrh súpisu vrstiev IS. Návrh spôsobu tvorby a aktualizácie informačného obsahu jednotlivých vrstiev. Definovanie úrovne detailu a kvality informácie v jednotlivých vrstvách. Spôsob vizualizácie informácií obsiahnutých vo vrstvách. Návrh štruktúry a spôsobu tvorby, aktulizácie a vizualizácie informácií o objektoch evidovaných v IS závodu. Relácia IS závodu a BIM pre prípad rekonštrukcie stávajúcich alebo realizácie nových stavebných objektov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.