13. 12. 2019  0:59 Lucia
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo vybranom podniku
Název tématu anglicky: Proposal of Measures to Improve the Motivation of Employees in Selected Enterprises
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Martina Kuperová, PhD.
Fakulta: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Garantující pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Martina Kuperová, PhD.
Abstrakt: Úvod. Súčasný stav riešenej problematiky. Cieľ práce. Metodika práce a metódy skúmania. Analýza a zhodnotenie uplatňovania motivačného systému zamestnancov. Výsledky práce. Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo vybranom podniku. Záver. Zoznam použitej literatúry.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-IPPP investičné plánovanie v priemyselnom podniku

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.