14. 11. 2019  10:43 Irma
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo vybranom podniku
Názov témy anglicky: Proposal of Measures to Improve the Motivation of Employees in Selected Enterprises
Stav témy: schválené (doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martina Kuperová, PhD.
Fakulta: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Garantujúce pracovisko: Ústav manažmentu STU - OUP REK
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Martina Kuperová, PhD.
Abstrakt: Úvod. Súčasný stav riešenej problematiky. Cieľ práce. Metodika práce a metódy skúmania. Analýza a zhodnotenie uplatňovania motivačného systému zamestnancov. Výsledky práce. Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo vybranom podniku. Záver. Zoznam použitej literatúry.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IPPP investičné plánovanie v priemyselnom podniku

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.