23. 1. 2020  9:54 Miloš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv vybraných prísad na rýchlosť tuhnutia a tvrdnutia cementových komppozitov pre 3D tlač domov
Názov témy anglicky: The effect of selected admixtures on the rate of setting and hardening of cement composites for 3D printing of houses
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra materiálového inžinierstva - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Abstrakt: Laboratórne, experimentálne práce zamerané na overenie vplyvu vybraných urýchľovacích prísad na vlastnosti čerstvých a zatvrdnutých cementových kompozitov, ovplyvňovanie priebehu tuhnutia a tvrdnutia kompozitov. Analýza dosiahnutých výsledkovc, ich zhodnotenie a vyvodenie záverov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TS technológia stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.