18. 1. 2020  1:58 Bohdana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Konštrukcia foriem na vstrekovanie plastov s počítačovou podporou
Názov témy anglicky: Computer aided design of injection molding tools
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Abstrakt: Technológia vstrekovania plastov je najpoužívanejšou technológiou výroby širokého sortimentu výrobkov z plastov. Pri vstrekovaní plastov na dosiahnutie požadovaných parametrov výliskov a ekonomickú efektívnosť výroby má rozhodujúci vplyv konštrukcia formy. Cieľom práce je spracovať poznatky z danej oblasti a aplikovať ich pri konštrukcii formy na vstrekovanie plastov. Body zadania: 1. Súčasný stav a trendy v oblasti spracovania plastov 2. Konštrukcii výliskov z plastov a foriem na vstrekovanie plastov 3. Výroba foriem na spracovanie plastov 4. Návrh konštrukcie a výroby formy na vstrekovanie plastov s počítačovou podporouObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.