20. 11. 2019  21:22 Félix
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh závodu na výrobu montovaných rodinných domov
Názov témy anglicky: Design of factory for production of prefabricated family houses
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra materiálového inžinierstva - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Abstrakt: Návrh konštrukčného systému a materiálovej bázy montovaného, viacpodlažného rodinného domu, rozbor sortimentu dielcov pre daný typ domu, návrh a kapacitné posúdenie výrobných systémov na výrobu dielcov. Návrh a kapacitné posúdenie systémov súbežnej výroby a pomocných činností. Návrh výrobnej haly. Návrh generelu závodu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TS technológia stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.