Dec 9, 2019   10:04 p.m. Izabela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Matematické a experimentálne modelovanie výroby 2-metyl butan-1-olu a 3-metyl butan-1-olu z pribudliny a návrh spôsobu ich vzájomnej separácie
Title of topic in English: Mathematical and experimental modelling of separation 2-methyl butan-1-ol and 3-methyl butan-1-ol from fusel oil and its separation
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Timár, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Pavel Timár, CSc.
Summary: Cieľom práce je navrhnúť spôsob získania 2-metyl butanolu a 3-metyl butanolu zo zmesi látok tvoriacich pribudlinu pri výrobe etanolu a to s maximálnym výťažkom a čistotou získaných látok. Realizovať experimentálne rektifikácie na náplňovej rektifikačnej kolóne pri rôznych podmienkach použijúc surovinu dodanú z reálnej priemyselnej výroby. Urobiť príslušné návrhové výpočty rektifikačných kolón na získanie vysoko čistých (99+%) uvedených dvoch butanolov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHEI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.