28. 1. 2020  8:04 Alfonz
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
Název tématu anglicky: Office building
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Boris Vavrovič, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Boris Vavrovič, PhD.
Abstrakt: Téma diplomovej práce bude spracovaná ako projekt na realizáciu stavby. Riešená bude architektonicko-konštrukčná časť (výkresová dokumentácia; tepelnotechnické posúdenie prvkov obalového plášťa a detailov; posúdenie energetickej hospodárnosti budovy) a statická časť (návrh a posúdenie základných prvkov nosného systému budovy) so zapracovaním požiadaviek ostatných profesíí napr. TZB, požiarna ochrana a pod. Architektonická tvorba, konštrukčný systém objektu a materiálová báza stavebných konštrukcii majú odzrkadľovať súčasný trend v oblasti riešenia administratívnych budov so zreteľom na ochranu životného prostredia.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-AKP architektonické konštrukcie a projektovanie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.