Jan 21, 2020   5:45 a.m. Vincent
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
Title of topic in English: Office building
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Boris Vavrovič, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Structures - FCE
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Boris Vavrovič, PhD.
Summary: Téma diplomovej práce bude spracovaná ako projekt na realizáciu stavby. Riešená bude architektonicko-konštrukčná časť (výkresová dokumentácia; tepelnotechnické posúdenie prvkov obalového plášťa a detailov; posúdenie energetickej hospodárnosti budovy) a statická časť (návrh a posúdenie základných prvkov nosného systému budovy) so zapracovaním požiadaviek ostatných profesíí napr. TZB, požiarna ochrana a pod. Architektonická tvorba, konštrukčný systém objektu a materiálová báza stavebných konštrukcii majú odzrkadľovať súčasný trend v oblasti riešenia administratívnych budov so zreteľom na ochranu životného prostredia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AKP Building Constructions and Design

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.