Nov 19, 2019   5:54 a.m. Alžbeta
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: HOTEL
Title of topic in English: Hotel
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Boris Vavrovič, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Structures - FCE
Max. no. of students: 3
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Boris Vavrovič, PhD.
Summary: Téma diplomovej práce bude spracovaná ako projekt na realizáciu stavby. Riešená bude architektonicko-konštrukčná časť (výkresová dokumentácia; tepelnotechnické posúdenie prvkov obalového plášťa a detailov; posúdenie energetickej hospodárnosti budovy) a statická časť (návrh a posúdenie základných prvkov nosného systému budovy) so zapracovaním požiadaviek ostatných profesií napr. TZB, požiarna ochrana a pod. Konštrukčný systém, architektonické riešenie a tepelná ochrana budovy majú rešpektovať nároky dnešnej doby v oblasti ubytovacích zariadení. V neposlednom rade je potrebné mať na zreteli aj vhodnú materiálovú bázu a systémové riešenia stavebných konštrukcií, ktoré majú odzrkadľovať súčasný trend v oblasti pozemných stavieb.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AKP Building Constructions and Design

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.