28. 5. 2020  7:12 Viliam
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
HOTEL
Názov témy anglicky:
Hotel
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Boris Vavrovič, PhD.
Fakulta:
Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra konštrukcií pozemných stavieb - SvF
Max. počet študentov:
3
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Téma diplomovej práce bude spracovaná ako projekt na realizáciu stavby. Riešená bude architektonicko-konštrukčná časť (výkresová dokumentácia; tepelnotechnické posúdenie prvkov obalového plášťa a detailov; posúdenie energetickej hospodárnosti budovy) a statická časť (návrh a posúdenie základných prvkov nosného systému budovy) so zapracovaním požiadaviek ostatných profesií napr. TZB, požiarna ochrana a pod. Konštrukčný systém, architektonické riešenie a tepelná ochrana budovy majú rešpektovať nároky dnešnej doby v oblasti ubytovacích zariadení. V neposlednom rade je potrebné mať na zreteli aj vhodnú materiálovú bázu a systémové riešenia stavebných konštrukcií, ktoré majú odzrkadľovať súčasný trend v oblasti pozemných stavieb.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AKP architektonické konštrukcie a projektovanie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.